Projekt rozwojowo-badawczy

Projekt rozwojowo-badawczy

Kompleks jest idealnym miejscem na prowadzenie zajęć z zakresu ekologii, ochrony środowiska, świata fauny i flory, a w szczególności popularyzującym i przybliżającym wiedzę na temat dzikich ptaków: ich życia, zwyczajów, upodobań żywieniowych, historii, czy środkach i potrzebie ich ochrony.

Opracowane dla potrzeb ośrodka moduły edukacyjne będą miały na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale również związanie emocjonalne odbiorców z tematem, uwrażliwienie na przyrodę, a w konsekwencji pobudzenie do aktywnego włączenia się w jej ochronę.

Prowadzone zajęcia, oprócz tematyki ochrony dzikich ptaków obejmować będą także ochronę środowiska, jako całości. Dzieci i młodzież poznają zagadnienia z różnych dziedzin np. recyklingu, odnawialnych źródeł energii, form ochrony przyrody, wpływie na środowisko naturalne nadmiernego konsumpcjonizmu, tradycyjnych metodach upraw roślin, hodowli zwierząt, czy produkcji zdrowej żywności. Edukacja dzieci i młodzieży w tym kierunku będzie możliwa dzięki prowadzeniu zajęć m.in. w gospodarstwie „Siedliska z Naturą” i ogrodzie roślin leczniczych.

Siedlisko z Naturą to połączenie ochrony środowiska i ekologicznego trybu życia. Będzie miejscem samowystarczalnym, zbudowanym od podstaw metodami ekologicznymi i przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Domy budowane z ekologicznych materiałów, energia dostarczana z odnawialnych źródeł, ekologiczna uprawa roślin i hodowla zwierząt, a w końcu produkcja ekologicznej żywności – to istota „Siedliska z Naturą”. Dzieci i młodzież odwiedzające ośrodek edukacyjny będą miały niebywałą okazję obserwacji etapów jego powstawania.

Na terenie Kompleksu Edukacyjnego znajdować się będą: woliery dla ptaków, ambulatorium weterynaryjne, wybiegi dla ptaków, ścieżki edukacyjne. Powstanie budynek, który pomieści pokoje noclegowe dla odwiedzających ośrodek, zaplecze sanitarne, stołówkę, kuchnię, sale edukacyjne, świetlicę. Na terenie obiektu znajdzie się również miejsce na ognisko i parking.

Projekt będzie unikatowym na skalę regionu rozwiązaniem dla edukacji ekologicznej traktującym temat kompleksowo i angażującym różnorodne grupy odbiorców.

PURDAgeoportal

MODELOWE GOSPODARSTWO PERMAKULTUROWE W PURDZIE.


Miejsce o ogromnym potencjale, niegdyś piękne gospodarstwo. Trzynaście hektarów położone w leśnej zatoce, kilometr od gminnej wsi Purda, na pograniczu Warmii i Mazur, półtora kilometra od jeziora Serwent.

Teren gospodarstwa posiada wszystkie elementy mini ekosystemu: bezpośrednie otoczenie lasów, duży staw o powierzchni 3,7 ha, z czego 1,8 ha w granicach gospodarstwa, mały staw przy siedlisku od zachodniej strony, na północ od siedliska obrośnięta drzewami niecka terenowa prawdopodobnie dawne wyrobisko gliny, 1,8 ha zadrzewień sadzonych i dzikich (w tym stare siedlisko), pozostała część – 9 ha to ziemia uprawna, głównie łąki. Ponad połowa ziemi uprawnej to południowo-wschodni stok w stronę dużego stawu. Teren bardzo pofalowany. W sąsiedztwie dwa tradycyjne gospodarstwa rolne: od zachodu i południa (za rozlewiskiem).

 Siedlisko złożone z trzech budynków (mieszkalnego, inwentarskiego, stodoły i piwnicy ziemnej), otoczone starodrzewem. W pobliżu górnego stawu wyjątkowo piękny świerk o obwodzie pnia blisko 3m.

PROJEKT HARMONIZACJI I WZMOCNIENIA ENERGETYCZNEGO


Zaproponowano wstrojenie kamieni granicznych i węzłowych metodą cystersów. Należy wybrać nieuszkodzone głazy narzutowe – czerwone granity występujące na Warmii i umieścić w odpowiednich miejscach zgodnie z ich „pozycją urodzeniową” (pn-pd, góra-dół).

Jeżeli pozycja urodzeniowa nie została oznaczona przy wydobyciu należy ustalić ją radiestezyjnie. Granice gospodarstwa posiadają wyraźne cztery główne narożniki. Tam należy wstroić kamienie graniczne o średnicy 0,5-1,0m, na pozostałych załamaniach granic należy wstroić mniejsze kamienie. Przecięcie przekątnych głównych narożników wyznacza środek „kwiatu życia”, który obejmie teren gospodarstwa. Kwiat życia złożony z okręgów o promieniu 64m, założony na osi równoległej do osi stodoły zorientowanej na 11.00.

Na okręgu okalającym Kwiat Życia należy wstroić 6 silnych kamieni węzłowych, 2 z nich wypadną na północnej granicy; zachodni, wschodni i jeden z południowych na terenie gospodarstwa; drugi kamień południowy wypadnie poza granicą, na dnie stawu, integrując jego energię. Jest ważne aby na jego umieszczenie wyraził zgodę właściciel drugiej części stawu. Fizyczne osadzenie kamienia można wykonać z lodu, umieszczając go na trójkątnej podstawie z belek dębowych i opuszczając na linach.

kamieni-w-siedlisku